Từ khóa: ra đời Nhật

Bài viết liên quan ra đời Nhật

Văn hóa độ xe mỗi nơi mỗi khác. Những câu chuyện về các mẫu xe độ lại được thể hiện theo một cách riêng trên Speedhunters, nơi những người mê xe và chơi xe chia sẻ những trải nghiệm riêng.

Một trong số các tác giả, Mike Garrett, có cơ hội gặp một trong những mẫu xe độc đáo hội tụ nhiều yếu tố có nguồn gốc khác nhau: một chiếc Volkswagen Beetle đời 1956.

    Back to top